Współpraca: Marta Miller, Bartosz Klinicki

Koncepcja architektoniczna zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Kusocińskiego w Szczecinie.