Projekt rewitalizacji Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego w MIkołajkach.